VANLIGA FRÅGOR

VANLIGA FRÅGOR

Vad kan jag få hjälp med på Nordling Terapi?

Hos Nordling Terapi kan du få hjälp med allt ifrån samtal för att du känner att du mår dåligt utan att veta exakt vad det beror på till en strukturerad psykoterapi. Det finns också möjlighet till special rehabilitering för smärta och gruppbehandling vid stress och ångest.

Vad är skillnaden mellan psykolog och psykoterapeut?

Psykoterapeuten är en speicialist i psykologisk behandling och psykoterapeututbildningen är en vidarutbildning för gundutbildnade ex.psykologer, socionomer, beteendevetare och sjuksköterskor. Psykologer har en kompetens i att utreda som psykoterapeuter saknar.

Som psykoterapeut och psykolog har du en legitimation  vilket gör att man svarar inför Socialstyrelsen och står under deras kontroll. Det finns möjlighet för dig som patient att vända dig till Socialstyrelsen och få hjälp om du känner dig missnöjd med den vård du fått. Legitimationen kan dras in om behandlingen inte följer forskning och beprövad erfarenhet samt etiska riktlinjer


Observera att vem som helst kan kalla sig terapeut. Däremot är titeln legitimerad psykoterapeut skyddad. Detta innebär att endast den som gått en flerårig utbildning som innefattar teori och handledning av terapier samt har genomfört ett vetenskapligt arbete har behörighet att ansöka hos Socialstyrelsen om att erhålla sin legitimation.  För att undvika lycksökare och humbug – välj alltid en legitimerad person! Det innebär en kvalitetsgaranti och är en trygghet för Dig.

Jag mår bara lite dåligt varför kan psykoterapi hjälpa mig?

Det grundläggande vid all psykoterapi är att först göra en kartläggning om vad som faktiskt är problemet. Då man "mår lite dåligt" kan det vara till stor hjälp att få reda ut varför jag mår som jag gör och varför det inte går över. Ibland kan det vara en del av lösning.

Mot vad hjälper KBT?

Kognitiv beteendeterapi har god evidens för en lång rad av psykiska problem som kan rymmas inom områdena nedstämd, fastnat, orolig och stressad. För att läsa mer om de diganoser som Nordling Terapi hjälper till med går in under fliken Tjänster

Hur vet man att det hjälper med KBT/samtal?

Man kan aldrig veta om något hjälper som man inte prövat, men det kan vara en avgörande faktor för att komma igång att man vet att andra blvit hjälpta. KBT är bevisat effektivt vid en lång rad av psykiska besvär men den individuella behandlingsframgången påverkas också av den relation man får till terapeuten - om det "stämmer" och om man har egen motivation till förändring och det arbete det medför. Terapi är ingen quick-fix utan kräver hårt och målmedvetet arbete med svåra saker.

Vem är bästa psykologen/psykoterapeuten?

Det är en personligt val och kan bara avgöras genom att möta den terapeut man valt ut. Natruligtvis har man hjälp av att få någons rekomendation och att läsa på om den inriktning som terapeuten har. 

Nordling terapi arbetar med 2-3 introduktionstillfällen med kartläggning av problem och mål men också med en möjlighet att få känna om det "stämmer".

Vem kan få hjälp?

Nordling Terapi behandlar alla fomer av psykisk ohälsa, men har också som policy att om jag efter bedömning uppfatttar det som om individen kan få bättre hjälp någon annanstanns för att det inte ingår i mitt kompetens område eller av annan anledning så kommer jag att hänvisa vidare.

Vad kostar det?

Prisuppgift ges vid personlig kontakt.

Hur snabbt får man tid?

Nordling Terapi har som målsättning att ge en första tid inom en vecka. Vissa undantag kan förekomma.

Kan man få hjälp på kvällar och helger?

Nordling Terapi har kvällsmottagning på måndagar övriga kvällar och helger hänvisas till Psykiatriska aktumottagningen Östra Sjukhuset vid akuta behov.

Hur långt är ett samtal?

45 - 50 minuter.

Hur ofta behöver man träffas?

Den effektivaste behandlingen uppnås om man kan träffas en gång per vecka, men varannan vecka upp till en gång per månad förekommer också beroende på var i behandlingen man befinner sig.

Hur betalar jag?

Betalningen sker via faktura som skickas ut i slutet av månaden eller med swish i sambnad med besöket.

Vad gäller vid återbud?

Vid återbud senare än 24 timmar innan avtalad tid faktureras full avgift. Särskilda regler gäller för återbud om man kommer via sin arbetsgivare, sitt försäkringsbolag eller kommer via multimodalrehabilitering. Information om dessa sker vid första besöket.

Har Nordling Terapi tystnadsplikt?

Ja. Som psykoterapeut har jag skyldighet att följa sekretesslagstiftningen vilken innebär att jag inte har rätt att ge information om dig till någon annan såvida du inte har samtyckt till det eller om det är någon myndighet som har rätt att bryta sekretess ex polis eller socialtjänst vid utredningar eller misstanke om brott.

Kan man få remiss?

Jag kan hjälpa till med underlag för remiss.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Perosnuppgifter hanteras enligt gällande GDPR- lagstiftning och kravet att föra journal enligt journallagen.

Finns parkering vid mottagningen?

Parkering finns bakom Folkets hur på Heurlins platsen, i parkeringshuset Snipan på Försat Långgatan samt ut med gatan på Tredje Långgatan.

Hur tar man sig till mottagningen?

Närmsta hållplats för kollektivtrafik är Järntorget med en rad olika alternativ för språvagn och buss. Vg se Reseplaneraren