Gruppbehandlingar

GRUPPBEHANDLING

Jag erbjuder stress och ångesthanteringsbehandling i grupp enligt evidensbaserad metod.

Gruppbehandlingen pågår vid 6 tillfällen under 1,5 timme med max 10 deltagare.


Vi går igenom vad stress och ångest är, hur vi märker det och skälet till att man drabbas. Som gruppdeltagare får man hjälp att upptäcka ohjälpsamma beteenden och hur man genomför varaktiga förändringar. Vi arbetar också med avslappning och mindfullness.

Som gruppdeltagare får man också en unik möjlighet att möta andra med liknande erfarenheter.


Kontakta mig gärna för mer information.

Läs mer i den artikel som publicerats om utvärderingen av gruppbehandlingen: 


Patients’ Experiences after Cognitive Behavior
Group Therapy: From Anxiety to Feelings of
Perceived Security