Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KOGNITV BETEENDETERAPI (KBT)

Jag arbetar främst med kognitiv beteendeterapi (KBT) som är en förändringterapi som innebär att man arbetar med tankar, känslor och handlingsmönster som inte fungerar och som skapar problem här och nu, men som också kräver att man undersöker sin historia för att få insikt i hur problemen har uppstått och utvecklats. Kognitiv beteendeterapi utgår från att vi har behov av att skapa mening  och att vi kan påverka och förändra våra liv. 


För vad hjälper KBT?

KBT har starkt forskningsstöd inom en mängd olika problemområden. Jag erbjuder behandling för:

 • Depression
 • Stress/utmattning
 • Sömnsvårigheter
 • Panikångest/paniksyndrom
 • Fobier
 • Generaliserad ångest
 • Tvångshandlingar och tvångstankar (OCD)
 • Posttraumatisk stress
 • Hälsoångest (Hypokondri)
 • Social fobi
 • Låg självkänsla
 • Långvarig smärta
 • Ätstörningar

 

Hur går behandlingen till?

Behandlingen  är strukturerad där vi tillsammans sätter upp mål som vi sedan arbetar mot. En viktig del av behandlingen är att vi kommer fram till uppgifter som du behöver träna på eller undersöka mellan sessionerna. Vi utvärderar också kontinuerligt med hjälp av diskussioner och jämförelser med målen, men också med hjälp av skattningsskalor. 

 

Mot slutet av behandlingen undersöker vi vad man ska göra om man hamnar i en svacka och trillar tillbaka i gamla mönster efter att behandlingen är avslutad. Det viktigt att man får lära sig sina varningssignaler och får hjälp med hur man ska göra för att hålla fast vid de förbättringar man har uppnått.

 

Önskas mer information om KBT kan du läsa mer på t.ex. Vårdguiden 1177 och psykologiguiden.se

 

Då jag också har en grundutbildning i psykodynamisk inriktning kan jag arbeta enligt denna inriktning då det finns en önskan och ett behov att förstå orsaken till sina problem och att bearbeta  tidigare erfarenheter.

 

Behandlingens ramar

Behandlingstiden beror på vilka problem man har och vilka mål man vill uppnå. Det kan variera från ett par tillfällen till regelbunden kontakt under en längre tid beroende på problem och omfattning.

Till en början rekommenderar jag att vi träffas en gång per vecka under 2-3 tillfällen för karläggning för att sedan bestämma fler tillfällen utifrån den behanling vi kommit överrens om.

Varje session är 50 minuter per tillfälle.