Personuppgifter och avbokningsregler

 PERSONUPPGIFTER OCH AVBOKNINGSREGLER


PERSONUPPGIFTER

Samtycke till behandling av personuppgifter Nordling terapi AB följer EU:s dataskyddsförordning vid hantering av personuppgifter. Genom att boka en tjänst samtycker du till att Nordling Terpai AB behandlar dina person- och faktureringsuppgifter. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att följa gällande patientdatalag vid privat sjukvård (se mer nedan), fakturering och redovisning.

Du har rätt att ta tillbaka samtycket i efterhand utan att återtagandet påverkar lagligheten av den personuppgiftsbehandling som skett dessförinnan.


Behandling av personuppgifter vid hälso- och sjukvård

Nordling Terapi AB är en privat hälso- och sjukvårdsenhet och är som legitimerade behandlare skyldig att föra patientjournal enligt patientdatalagen vid utförande av behandling, utredning och individuell rådgivning. I all patientuppgiftshantering gäller hög nivå av såväl intern som extern sekretess. Uppgifter om din vård hos Nordling Terpai AB dokumenteras i godkända system i syfte att säkerställa kvalitativ behandling. Dina journaluppgifter lagras i enlighet med bevarandekravet i patientdatalagen och kommer även att användas  för fakturering och bevaras då i enlighet med gällande bokföringslag.

AVBOKNINGSREGLER - 24 TIMMAR FÖRE AVTALAD TID

Vid bokning av tjänst, som behandling enskilt eller som par, rådgivning eller konsulttjänst gäller en avbokningsfrist på 24 timmar före den bokade tidens start. Detta för att jag skall hinna erbjuda tiden till annan klient.


Avbokning ske via e-post eller sms.

Vid senare avbokning än 24 timmar debiteras full kostnad. Var vänlig meddela alltid återbud eller förhinder snarast.


Faktura för utförd tjänsten sänds till angiven adress. Tänk på att eventuella invändningar mot fakturan skall meddelas skriftligt på bodil@nordlingterapi.se inom 10 arbetsdagar från fakturadatum.