Kris och Sorg

KRIS OCH SORG

När man drabbas av svåra livshändelser ex vid egen eller annan närståendes sjukdom eller död, olyckshändelse eller andra situationer då man själv varit utsatt för hot eller bevittnat andra som varit det, kan man behöva avlastning av någon utanför det privata nätverket. För att få bearbeta, hitta hanteringsstrategier och för att undvika att fastna eller förtränga starka känslor som annars senare kan leda till att man utvecklar ptsd (posttraumatisktstresssyndrom).


I mitt arbete med kris och sorg arbetar jag mer fritt än i andra behandlingar och mer utifrån situation med största fokus på att sätta ord på det man är eller har varit med om. Min erfarenhet är också att man kan behöva praktiskt guidning i hur man ska hantera sin omgivning eftersom det ofta finns en stor osäkerhet och rädsla i det omgivande samhället för att möta människor i kris.