OM MIG...

OM MIG

Jag är utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och har också en grundutbildning i psykodynamisk inriktad terapi.

Jag är också utbildad i IBCT- Integrated Behavorial Couples Therapy för att kunna arbeta med par.


Är också utbildad lärare och handledare.


Utöver det har jag också gått utbildningar i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och Kris och Krisinterventioner den senare på Göteborgs universitet samt i Mindfullness (MBCT – Mindfullness based Cognitive Behaviorial Therapy).


Jag har arbetat i många år inom specialistpsykiatrin och har stor erfarenhet av multikulturellt arbete och med blandade målgrupper.


Sedan flera år tillbaka driver jag min privata verksamhet i Göteborg med omnejd där det ingår att vara konsult mot företag och vårdcentraler. Detta har gett mig flerårig erfarenhet av företagshälsovård och arbetslivsinriktad rehabilitering.


Jag tar emot för samtalsterapier, stödjande samtal och för krisstöd och sorgbearbetning.


Utöver det ger jag föreläsningar inom psykoterapifältet enl önskemål och bedriver gruppbehandling för personer med stress och ångestproblematik och handleder inom kommun, landsting och privata verksamheter.

Jag erbjuder också egenterapi i samband med steg 1 och steg 2 utbildningar.