För Företag

Kontakt

Bodil Nordling

Socionom & Leg. Psykoterapeut inriktning KBT


Telefon: 0725-19 14 41

Email: bodil@nordlingterapi.se

Verksam i Göteborgområdet


Min mottagnings finns på 

KBT Järntorget.


För Företag:

Samtal - en satsning som lönar sigStresshantering

Stress på jobbet är den överlägset vanligaste orsaken till sjukskrivning. För att förebygga och motverka det har kognitiv beteendeterapi (KBT) visat sig vara evidensbaserat effektivt.


Jag kan erbjuda samtalsbehandling för stress och utmattning både förebyggande och som rehabilitering för att återgå till arbete efter längre eller kortare sjukskrivning.Samtalsterapi och krishantering

Ibland kan  också medarbetare eller chefer drabbas av andra svårigheter som tar mycket kraft och energi och gör att livet inte fungerar och som skapar lidande som självklart påverkar prestationer och relationer även på arbetsplatsen. Att ta sig ur detta på egen hand kan både ta tid och vara kostsamt.

En snabbare och lönsammare väg både för den enskilde och företaget är att ta hjälp av en terapeut och låta individen gå i samtalsterapi under begränsad tid.


Behandlingslängd och pris enligt överrenskommelse.